Сертификати

Всички суровини, които влагаме в нашите продукти са от най-качествените и реномирани европейски производители, което само по себе си е предпоставка и гаранция за високото качество на нашата продукция.

Нашите продукти са произведени в съответствие с Добрите Производствени и Хигиенни Практики и  изискванията за управление на безопасността на храните в световен мащаб